Kisokos

A szcientológiában használatos szakszavak és -kifejezések jegyzékét találja itt. Ebben olyan szavak és kifejezések is szerepelnek, amelyeket a hétköznapitól eltérő értelemben használnak.

SZÓJEGYZÉK

affinitás: a szcientológiában szó szerint valami közelségének kedvelését jelenti; a szeretetet és a vonzódást, illetve ezek hiányának mértékét fejezi ki.

Akadémia: a szcientológia szervezetek azon része, ahol a hosszabb tanfolyamokat és az összes auditorképzést szolgáltatják.

Alapok: a szcientológia alapvető tanításait tartalmazó tizennyolc könyv összefoglaló elnevezése; mindegyiket L. Ron Hubbard írta, vagy az ő műveiből állították össze. Az Alapok mindegyik könyvéhez van egy tanfolyam, amely az adott könyv anyagát dolgozza fel. Ezeket minden szcientológusnak el kell olvasnia egymás után, vizsgáznia kell belőlük, és persze meg kell venni a hozzájuk tartozó előadásokat is. Az egész csomag kb. másfélmillió forintba kerül.

„ARK-forródrót”: itt azt jelenteni, hogy affinitással, realitással és kommunikációval kapcsolatos eseményekre közvetlenül vissza kellett emlékezni, egyfajta „forródrótot” kifeszítve a múlt és a jelen közé.

assziszt: egyszerű és rövid szcientológia eljárás kisebb testi és lelki problémák megoldására.

auditálás: a szcientológiában használatos személyes terápiás és tanácsadási módszerek összefoglaló elnevezése.

auditor: az a személy, aki a Hídon vezeti végig az embereket, hogy egyre jobb állapotban legyenek, egy auditálásnak nevezett eljárás keretei között. Lásd még: Híd, auditálás.

biztonsági ellenőrzés: egyfajta vallatás; a gyóntatás azon változata, amelyet nyomozati, vizsgálati és fegyelmezési célból végeznek. Erre nem vonatkozik a gyónási titok intézménye – tehát bármit bevall az illető, az felhasználható ellene.

Clear: magas szintű szellemi állapot a szcientológiában.  Az auditálás révén elvileg megszabadul az illető a tudatalattijuk tartalmától, és Hubbard szerint ilyenkor csak jól fog tudni dönteni saját magával kapcsolatban. Boldog lesz, kiegyensúlyozott, és szinte soha nem betegszik meg. Lásd még: auditálás.

e-méter: a szcientológusok által használt műszer. Úgy működik, hogy a két hengerével a kezében zárt áramkört alkot a páciens, akinek nagyon gyenge elektromos áram halad át a testén, a műszer pedig ennek segítségével az elméjében létrejövő változásokat mutatja. A gép érzékeli és megjeleníti a számlapon, hogy az egyenletes áramláshoz képest az egyes kérdések feltételekor milyen változás történik a testen keresztülhaladó áramban.

engram: testi vagy lelki fájdalmat tartalmazó múltbeli esemény, amely a tudatalattiban rögzült, létezéséről nincs tudomása a személynek, de viselkedésére folyamatosan kihat.

enthéta: az enturbulált (felkavart, zaklatott, zavaros) és a théta (=életerő, energia) összevonása, azaz zűrzavaros, rossz energiájú, rossz kisugárzású, káros valami. Ezt jelzőként használják, például a szcientológiáról rosszat író újságcikk az egy „enthéta cikk”.

eset: a szcientológiában az eset a személy megoldandó lelki problémáinak összessége.

esetfelügyelő: aki a szcientológusok haladását nyomon követi a szcientológiában, illetve azért felelős, hogy minden rendben menjen. Nem tudható, hogy személy szerint kicsoda. Képletesen szólva „elefántcsonttoronyban” van, azaz közvetlenül nem lehet vele kommunikálni. Lásd még: eset.

etikatiszt: belső fegyelmi ügyekkel és szervezeten belüli vizsgálatokkal megbízott tisztviselő a szcientológia egyházban, erkölcsrendészet-szerű szerepkörrel ellátva.

Flag: a szcientológia legnagyobb nemzetközi szolgáltató szervezete és egyik központi bázisa, a floridai Clearwaterben található.

harmadik dinamikás engram: itt egy régi, nagy, közelebbről meg nem határozott, a magyarságot ért nyomasztó hatású megrázkódtatásra utal. A szcientológusok szerint ennek következtében alakult ki az ún. „magyar mentalitás” (irigység; kicsinyesség; másnak se menjen jól, ha nekem sem); az engramot szerintük a sikeres, jó megjelenésű, ambiciózus emberek stb. „restimulálják”, azaz tudat alatti aktiválják másoknál. Lásd még: engram, restimuláció.

hengerek: az e-méter elektródái; ezeket kellett kézbe fogni, hogy zárjon az áramkör, és le lehessen olvasni a műszerről az auditor számára útmutató jellegű jelzéseket. Lásd még: e-méter.

Híd: „a Híd a teljes szabadsághoz” rövid formája. Ez azon tanfolyamok és auditálások egymásra épülő lépéssorozata, melyek elvégzésével Hubbard szerint elérhető a „teljes szellemi szabadság”.

kal-mag: kalcium-magnézium keverékből készített ital.

konfrontálás: meghátrálás és kitérés nélkül, kényelmesen szembenézni valakivel vagy valamivel.

láncfuttatás: egymáshoz hasonló (és Hubbard szerint emiatt láncszerűen egymáshoz kapcsolódó) események egyszerre történő kiauditálása.

MEST: a „MEST” a Matter, Energy, Space, Time (anyag, energia, idő, tér) rövidítése, melyek a fizikai univerzum alkotóelemei, ezért a fizikai munkát MEST-munkának nevezték.

MLM, azaz multi-level marketing: egy üzletforma, amelyben az értékesítők hierarchikus rendszerbe tagozódnak, és az alsóbb szinteken lévők eladásáért a felsőbb szintekre jutott tagok jutalékot kapnak.

NED: New Era Dianetics, azaz „Új korszak Dianetika” – a Clear előtti szint a szcientológia Hídján. Lásd még: Clear, Híd.

nem vagyok jó cserében: szcientológus szófordulat a nem megfelelő kapott ellenszolgáltatásra.

org: az angol organization rövidítése, a helyi szcientológia szervezetet jelenti.

origináció: a szcientológiában így nevezik azokat az állításokat, amelyeket valaki saját magáról vagy a múltjáról tesz az auditor vagy az esetfelügyelő felé. Lásd még: auditor, esetfelügyelő.

OT: a Clear állapot feletti nyolc szellemi szint egyik (OT1 – OT8). Itt elvileg már természetfeletti képességek birtokába jutnak az ezeket elvégzők. Ezen tanfolyamok anyaga már nem nyilvános. A hivatalos szcientológia definíció szerint teljes egészében okozó tud lenni életének szinte bármely területe felett. Lásd még: Clear.

preclear vagy pc: szó szerinti jelentése „a Clear (egy magas szintű állapot a szcientológiában, ld. később) előtt álló személy”, de gyakorlatilag így nevezték a pácienseket, akiken az előírt eljárásokat az auditorok elvégezték. Lásd még: auditor, Clear.

Purif: a Purification Rundown, azaz a méregtelenítő program angol elnevezésének rövidítése.

reaktív elme: Hubbard szerint az elme azon része, ahol összes életének (a szcientológia hisz az előző életekben) összes fájdalma és keserűsége raktározva van.

realitás: a szcientológiában leginkább azt fejezi ki, amiben a két fél egyetért, ami mindkettőnek reális („közös realitás”).

referencia: a szcientológiában „referenciáknak” nevezik Hubbard írásait, hiszen kérdés vagy bizonytalanság esetén, illetve útmutatásért mindig azokat kell elővenni, azokra kell hivatkozni.

regisztrátor: az értékesítő munkatárs elnevezése a szcientológiában. Hubbard elképzelése szerint úgy tolonganak az emberek a szcientológiáért, hogy csak regisztrálni kell a rengeteg jelentkezőt.

restimuláció: múltbeli események bekapcsolódása a jelenben, azok és az azokhoz kapcsolódó rossz érzelmek és fájdalmak újraélése.

Sea Org tag: a Sea Org tagok olyan munkatársak a szcientológiában, akik a magasabb szintű szervezetekben dolgoznak, és az egész életüket a szcientológiára teszik fel. Ők a szcientológia egyház úgynevezett szerzetesei, és a világ minden tájáról csatlakozhatnak ehhez a „szerzetesrendhez”. Hétfőtől vasárnapig minimum napi tíz órát dolgoznak, a fizetésük heti kb. ötven dollár, szállást és ételt viszont kapnak, illetve ingyen haladhatnak az összes tanfolyamon. Ezek az emberek (az örök elkötelezettség jeléül) csatlakozásukkor aláírnak egy egymilliárd évre szóló munkatársi szerződést.

SP: az angol „Suppressive Person” (elnyomó személy) rövidítése.

thetán: szellemi lény a szcientológiában, a lélek.

TR-ek: a „training routines” azaz a tréninggyakorlatok rövidítése; ezek a szcientológiában a kommunikációs és kontrollálási képességeket fejlesztésére hivatottak.

tudomásjelentés: ahogy a nevéből is kitűnik, lényegében arról van szó, hogy ha bárkiről bármit megtudunk, ami nem etikus vagy csak szimplán nem egyezik az egyház elveivel vagy előírásaival, akkor arról a személyről kötelességünk írni egy tudomásjelentést a szervezet etika részlegének. Ha ezt elmulasztjuk megtenni, és kiderül a szituáció, ugyanolyan bűnrészessé válik az, aki nem szólt erről, és később ugyanolyan mértékű büntetést kap, mint a lelepleződött elkövető.

zárójelenség: azok jelenségek összessége, amelyek azt jelzik, hogy egy adott szolgáltatást végző szcientológia elérte az attól a szolgáltatást várt és Hubbard által megfogalmazott eredményt.